காதல் கடிதம் எழுதுபவன்

காதல் கடிதம் எழுதுபவன்“காதல் கவிதை எழுதுபவர்கள்கவிதை மட்டுமே எழுதுகிறார்கள்.அதை வாங்கிச் செல்லும் பாக்கியவான்களேகாதலிக்கிறார்கள்”.– நா. முத்துக்குமார்.எந்த ஒரு காதல் கதையிலும் மிக சுவாரஸ்யமான கட்டம் தன் காதலை வெளிப்படுத்தும் இடமாகவே இருக்கும். நான் அறிந்து இந்த விதிக்கு மட்டும் விலக்கே இல்லை.காதலை […]