கிருஸ்துவிற்கு முன் கேன்ஸர் ( அடுத்த குறிப்பு)

கிருஸ்துவிற்கு முன் கேன்ஸர் ( அடுத்த குறிப்பு)இம்ஹோடெப் எழுதிய மருத்துவ குறிப்புகளுக்கு பின் ஏறத்தாழ இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு நம்மிடையே கான்ஸர் பற்றிய வேறு எந்த தகவலும் இல்லை. அடுத்த குறிப்பாக நமக்கு கிடைப்பது கிருஸ்து பிறப்பதற்கு முன் 440 வருடங்களுக்கு முன் […]

கிருஸ்துவிற்கு முன்பே கான்ஸர் (முதல் குறிப்பு)

கிருஸ்த்துவிற்கு முன்பே கேன்ஸர்.பொதுவாக கேன்ஸர் நோயை நாம் ஒரு நவீன உலகின் நோய் என்று எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறோம். அந்த நோயின் அறிகுறிகள், அந்த நோய்க்கான மருத்துவ முறைகள் போன்றவைகள் அத்தகைய தோற்றத்தை நமக்கு அளிக்கிறது. கேன்ஸர் என்கிற பெயரே ஒரு இருபதாம் […]