உயிர் வாழ்தலின் நிமித்தம்

இன்றுபல வண்ணம் கொண்ட மீன்கொத்திப் பறவைசாம்பல் நிற பட்டாம்பூச்சி ஒன்றினைபடக்கென பிடித்து உண்டதைக் கண்டேன். அன்றொரு நாள்,சிறுத்தை ஒன்று பசி தாளாமல்மண்ணுளிப் பாம்பை பிடித்துத் தின்பதைதொலைக் காட்சியில் பார்த்தேன். எங்கள் வீட்டுப் பறவைக் கூண்டுக்குள்எப்படியோ உள் புகுந்து காதல் இணைகளின்ஏதோ ஒன்றினை […]